ABC Zielonych dachów – cz. I – „Na jakim etapie decyzja?”

Od kilkudziesięciu lat za granicą, oraz od co najmniej kilkunastu lat w Polsce, można zauważyć tendencję do ponownego zagospodarowywania obszarów miejskich zielenią. Wyparcie zieleni w związku z maksymalizacją powierzchni użytkowej budynków oraz infrastruktury drogowej wywołało powstanie obszarów, które nie tylko szpecą swoim wyglądem, ale także przynoszą poważne zagrożenia, np. w postaci podtopień wywołanych brakiem odpowiedniej retencji wody i niewydolnością układów kanalizacyjnych. Na szczęście, dzięki nowoczesnym technologiom, na dachach domów czy stropach garaży, możemy dziś stworzyć tereny zieleni, które z praktycznego punktu widzenia, nie różnią się niczym od tych, które powstają na gruncie rodzimym. A zielony dach to nie tylko wymierne korzyści dla środowiska ale także poprawa komfortu życia w mieście.

Iwona Polańska

GCL Sp. z o.o.

Idealnym momentem na podjęcie decyzji o założeniu zielonego dachu jest etap projektowania budynku. Technologia zielonego dachu wymaga wzięcia pod uwagę wielu aspektów, takich jak: obciążenie stropu, przeszkody architektoniczne (kominy, murki oporowe itp.), nachylenie dachu, rzędne wysokościowe, systemy odprowadzenia wody z dachu czy też rodzaje przewidzianych krawędzi dachu (attyki, obrzeża, systemy rynnowe itp.). Deweloper, jak wiemy, ma obowiązek zapewnić odpowiedni procent powierzchni biologicznie czynnej na danej inwestycji. Jeżeli przewidzi on w projekcie miejsce na zieleń na dachu, może w znaczący sposób zwiększyć powierzchnię zakupionej działki pod względem przyszłej sprzedaży. Zatem zielony dach to również wymierna korzyść ekonomiczna. Omawiając temat korzyści dla inwestora, nie sposób pominąć aspektu marketingowego obecności zieleni na dachu. Jest to dodatkowa zachęta dla potencjalnego klienta.

W związku z wprowadzeniem systemów ocen budynku pod względem zrównoważonego rozwoju (najważniejsze z nich to amerykański system LEED oraz brytyjski system BREEAM), wielu inwestorów decyduje się na obecność zieleni. Punkty za zieleń przyznawane podczas klasyfikacji stanowią zauważalną pulę punktów, które można zdobyć. Warto więc zainwestować w te rozwiązania i odpowiednio wcześnie umieścić je w projekcie. Jedną z inwestycji, która może być tego przykładem i otrzymała certyfikat BREEAM z oceną „Very Good” jest kompleks budynków Miasteczko Orange w Warszawie.1-1

Rozwiązania dachów zielonych możemy również zastosować na budynkach już istniejących. Nie jest to jednak praktyka zbytnio popularna w Polsce, gdyż większość modernizacji dachów jest wykonywana nie ze względów polepszenia estetyki obiektu tylko z uwagi na nieszczelność hydroizolacji i co za tym idzie konieczności jej naprawy. Przy wykonawstwie dachu zielonego na już istniejącej inwestycji zasadniczym problemem, z którym należy się zmierzyć, jest nośność stropu. Jeżeli nie ma możliwości jego wzmocnienia lub jeśli jest to zbyt kosztowne, należy tak dobrać wagowo warstwy dachu, aby zrekompensowały one elementy zdemontowane.

Udostępnij wpisShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn