ABC Zielonych dachów – część II – „Podział zielonych dachów i najczęstsze błędy przy ich wykonastwie!”

O zielonych dachach pisze się wiele, ale trudno jest znaleźć publikacje, które w zwięzły sposób przedstawiają ich podział oraz przestrzegają przed najczęstszymi błędami. W  drugiej części cyklu ABC Zielonych dachów przedstawiamy wspomniany podział, a także piszemy o tym jak należy dobierać firmę i technologię, by zielony dach nie był naszym obiektem… zmartwień.

Iwona Polańska – GCL sp. z o.o.

Rodzaje zielonych dachów

Podstawowym kryterium podziału zielonych dachów jest rodzaj instalowanej na nim roślinności. Z tego względu wyróżniamy dachy ekstensywne oraz dachy intensywne. Uprawa ekstensywna charakteryzuje się niskim zapotrzebowaniem na zabiegi pielęgnacyjne. Dachy ekstensywne są stosunkowo lekkie, posiadają cienką warstwę wegetacyjną oraz roślinność odporną na suszę i wiatr, taką jak rozchodniki (Sedum), rojniki (Sempervivum), trawy sucholubne (np. Festuca glauca, Carex nigra) oraz mchy, zioła i niektóre byliny.

Dachy intensywne, jak sama nazwa wskazuje wymagają intensywnej i regularnej pielęgnacji. Porośnięte są roślinnością zbliżoną do sadzonej w ogrodach przydomowych. Warstwa wegetacyjna jest większa w porównaniu do dachu ekstensywnego i wynosi minimum 15 cm (w zależności od roślinności). Przy doborze odpowiedniej technologii oraz miąższości substratu, na dachu możemy posadzić nawet drzewa. Przykładem tego mogą być zrealizowane w Warszawie inwestycje: osiedle Patria, siedziba Metro Group czy też kompleks handlowo-biurowy Złote Tarasy. Dachy zielone dzielimy również ze względu na ich spadek. Wyróżniamy dachy płaskie (o nachyleniu do 10⁰) i skośne (powyżej 10 ⁰). Powyżej 45⁰, ze względu na ograniczenia technologiczne, nie zaleca się zakładania zieleni. Przy dachach o spadku powyżej 10⁰ należy pamiętać o zastosowaniu specjalnych systemów antyerozyjnych.

PHOENIX 189

 

(Inwestycja: Złote Tarasy)

Tak więc obecność zieleni na dachu, zarówno pod względem doboru roślin jak i uwarunkowań architektonicznych, teoretycznie nie stanowi problemu. Jest jedynie wyzwaniem dla wyobraźni architekta krajobrazu.

Błędy przy wykonawstwie

Systemy zielonych dachów to często stosowanie zaawansowanych technologicznie elementów, które wymagają fachowej wiedzy przy ich doborze. W tym celu należy zgłosić się do specjalisty, który nie tylko odpowiednio zaprojektuje warstwy, ale również doradzi wykonawcy jak je odpowiednio ułożyć. Przed przystąpieniem do tematu zielonych dachów należy sprawdzić firmę architektoniczną – czy posiada doświadczenie w projektowaniu zielonych dachów oraz sprawdzić firmę wykonawczą – czy ma odpowiednie referencje i czy stosuje profesjonalne rozwiązania. Dobór wysokiej jakości materiałów oraz doświadczenie i staranność przy wykonywaniu prac mają tu kluczowe znaczenie przy wyeliminowaniu błędów. Do najczęściej popełnianych błędów, zarówno przy projektowaniu jak i wykonawstwie, należą: przeciążenie stropu; nieodpowiednia hydroizolacja (np. nieodporna na przerastanie korzeni) oraz jej niewłaściwe ułożenie (np. brak szczelności); brak sprawnego odprowadzenia wody z dachu; źle dobrany substrat dachowy (brak odpowiedniej gospodarki wodno-powietrznej); dobór nieodpowiednich gatunków i odmian roślin; zamknięcie dyfuzyjne termoizolacji (problem na dachach w systemie odwróconym, gdzie ocieplenie jest układane na hydroizolacji); niewłaściwe zabezpieczenie przed osuwaniem materiału (problem na dachach skośnych), a także stosowanie materiałów niezgodnych z ich przeznaczeniem (a więc „tańszych zamienników” celem  obniżenia kosztów wykonania). Należy pamiętać, że demontaż wadliwego dachu w celu zlokalizowania usterki jest bardzo drogi, a jej naprawa przewyższa koszt jednokrotnego wykonania prac, nawet z użyciem droższych materiałów wysokiej jakości.

Przy wykonawstwie dachów zielonych sprawdzają się zatem dwa podobne pod względem przesłania powiedzenia, że biednego nie stać na tanie rzeczy i chytry dwa razy traci. Pamiętajmy o tym, przy doborze odpowiednio systemu, który będzie gwarantował bezpieczeństwo przez długie lata.

Platinumsmall

Zieleń na dachu – dla każdego

W Polsce głównym argumentem do wykonania zielonego dachu na nowo powstającym budynku jest wciąż wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej. Miejmy nadzieję, że rozwiązania stosowane w innych krajach, takie jak budowa ogrodów na dachach, które sprzedaje się wraz z mieszkaniem, będą coraz bardziej popularne w Polsce. Pamiętajmy, że prawidłowo wykonany dach zielony jest dużo trwalszy od dachu standardowego, a jego walory ekologiczne i estetyczne są jeszcze większe. Zieleń w mieście, to więcej życiodajnego tlenu, większa retencja wody, mniej kurzu i zanieczyszczeń, a także doskonałe warunki siedliskowe dla flory i fauny. Zieleń na dachach, to większa termoizolacyjność budynku, mniejsze nagrzewanie się dachu, zmniejszony hałas, a także stworzenie dodatkowych obszarów do wypoczynku i rekreacji. Zieleń na dachach służy każdemu z nas!

Udostępnij wpisShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn